Wetgeving

Home | Wetgeving

Informatie natuurlijke koudemiddelen

Kiest u voor Dijksma, dan kiest u voor duurzaam. Als eigenaar van een koelinstallatie met natuurlijke koudemiddelen, wilt u op verantwoorde wijze een optimaal rendement behalen. Daarbij moet u rekening houden met de geldende wet- en regelgeving. Veiligheid staat centraal. Wij informeren u er graag over.

Energiezuinig en milieubewust

Natuurlijke koudemiddelen tasten de ozonlaag niet aan en hebben een zeer laag of geen aard-opwarmend vermogen (GWP). Daarmee zijn het energiezuinige en milieubewuste alternatieven voor
chemische koudemiddelen die in koelinstallaties worden toegepast. Dijksma Koudetechniek maakt gebruik van de drie meest voorkomende en geschikte natuurlijke koudemiddelen; ammoniak, CO2 en propaan. 

Gevaren

Bij het gebruik van natuurlijke koudemiddelen is veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Naast de vele voordelen brengen deze middelen namelijk ook verantwoordelijkheden met zich mee. Bij
lekkage zijn er risico’s met betrekking tot veiligheid en milieu.

  • ammoniak (NH3) – giftig en irriterend
  • koolstofdioxide (CO2) – verstikkend en zeer hoge druk in de installatie
  • koolwaterstoffen (propaan) – brandbaar en explosief

Wet- en regelgeving

Om de veiligheid voor uzelf, medewerkers en omgeving te waarborgen, moet u als eigenaar of beheerder van een koelinstallatie voorzorgsmaatregelen treffen. Een en ander is wettelijk
vastgesteld in:

  • Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA, PED)
  • Activiteitenbesluit
  • Zorgplicht Arbowet
  • Omgevingsvergunning milieu (bij >1.500 kg ammoniak of > 100 kg propaan)

 

Veiligheidsmaatregelen

Vanuit de wet- en regelgeving krijgt u als eigenaar van een koelinstallatie een aantal veiligheidsmaatregelen opgelegd. Dijksma Koudetechniek kan u helpen bij het voldoen aan deze
regels. U wordt onder andere verantwoordelijk gesteld voor:

Onderhoud en keuring
Installaties moeten periodiek gekeurd worden en minstens één keer per jaar preventief onderhouden worden. Voor installaties die vallen onder categorie III en IV geldt er een Keuring voor Ingebruikneming, met daarop aansluitend periodieke herkeuring.

Gecertificeerde monteurs
Alleen monteurs met een vakbekwaamheidscertificaat zijn gemachtigd om de jaarlijkse verplichte keuring uit te voeren tijdens het jaarlijkse onderhoud. Wanneer u dit bij Dijksma Koudetechniek als NVKL-erkend installateur laat uitvoeren, bent u ervan verzekerd dat alles conform de geldende wetgeving wordt verricht. Wij kunnen een onderhoudscontract op maat maken en bieden 24/7 service.

Documentatie bij installatie
Wij registreren alle werkzaamheden aan de installatie op werkbonnen. Deze moet u bewaren in het logboek dat u samen met de gebruikers- en leveranciershandleiding bij uw installatie ontvangt.

Voorbereid personeel
De Arbowet stelt dat u als eigenaar van een koelinstallatie verantwoordelijk bent voor goed geïnstrueerd/getraind personeel dat werkzaam is bij een installatie met natuurlijke koudemiddelen. Wij raden u dan ook aan om uw personeel een training te laten volgen met betrekking tot veiligheid.

 

Meer informatie

Per koudemiddel zijn de geldende technische eisen vastgelegd in richtlijnen. Wij hebben per koudemiddel een aantal aandachtspunten op het gebied van veiligheid samengevat. Klik hieronder
door naar de desbetreffende pagina’s:

Voor de volledige regelgeving met gedetailleerde informatie verwijzen we naar de officiële richtlijnen. Deze documenten zijn verkrijgbaar bij NEN:

  • PGS13 (ammoniak (NH3))
  • NPR7601 (koolstofdioxide (CO2))
  • NPR7600 (koolwaterstoffen; propaan)

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Vult u dan het offerteformulier in,
dan nemen wij spoedig contact met u op.